Facebook reklamiranje stranaka

Da vidimo ko je i koliko trošio u poslednja tri meseca kampanje za reklame na Facebooku.

Please share and like, it helps us continue.